مراسم افتتاحیه اکسپو2017آستانه قزاقستان

اخبار نمایشگاه- اکسپو آستانه از 20خرداد سال جاری(10ژوئن) الی 19 شهریور(10 سمپتامبر) دایر خواهد بود و برآورد شده است کارشناسان برجسته جهانی در زمینه انرزی و حداقل 5 میلیون بازدیدکننده از آن دیدن کنند.